Chúng tôi luôn công khai minh bạch tất cả các loại Phí. Mức phí dịch vụ sẽ giúp sàn iBid có nhiều hoạt động hỗ trợ người Mua và người Bán
Phí dịch vụ được áp dụng khi bạn Mua được xe
Giá xe Phí dịch vụ
5 - dưới 10 triệu 390.000 VNĐ
10 - Dưới 20 triệu 590.000 VNĐ
20 - Dưới 40 triệu 790.000 VNĐ
40 - Dưới 60 triệu 990.000 VNĐ
60 - Dưới 80 triệu 1.290.000 VNĐ
100 - Dưới 120 triệu 1.590.000 VNĐ
120 - Dưới 140 triệu 1.890.000 VNĐ
140 - Dưới 160 triệu 2.190.000 VNĐ
160 - Dưới 180 triệu 2.590.000 VNĐ
180 - Dưới 200 triệu 2.990.000 VNĐ
Từ 200 triệu trở lên 3.390.000 VNĐ