2015 HONDA CIVIC SEDAN LX

2015 HONDA CIVIC SEDAN LX

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: trắng

Màu nội thất: kem

Phanh: Abs – Đĩa trước / Phanh tang trống sau

Trầy xước: Phía sau xe, chỗ bước lên xuống

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc