2016 BMW 5 SERIES 520i

2016 BMW 5 SERIES 520i

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: trắng

Màu nội thất: đen

Phanh: Abs – Phanh đĩa 4 bánh

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc