2016 FORD FOCUS SE

2016 FORD FOCUS SE

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: đen

Màu nội thất: đen

Phanh: Abs – Đĩa trước / Phanh tang trống sau

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc