2016 HONDA CIVIC SEDAN LX

2016 HONDA CIVIC SEDAN LX

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: đen

Màu nội thất: trắng

Phanh: Abs – Phanh đĩa 4 bánh

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc