2017 TOYOTA TACOMA SPORT

2017 TOYOTA TACOMA SPORT

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: trắng

Màu nội thất: kem

Phanh: Abs – Phanh đĩa 4 bánh

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc