2020 FORD F-150 RAPTOR

2020 FORD F-150 RAPTOR

Chìa khóa: 1

Màu ngoại thất: nâu đen

Màu nội thất: nâu đen

Phanh: Abs – Phanh đĩa 4 bánh

Không ngập nước

Ghi âm tiếng máy:

Đấu giá đã kết thúc